KURALLAR

ALANYA JIGGING TOURNAMENT 2018

Alanya Jigging Tournament 2018 Turnuva Kuralları

Web sitemizdeki bilgi ve kurallar sürekli güncel tutulacaktır.

Web sitemizde yayınlanan bu kurallar olabilecek kural güncellemeleri nedeniyle resmi olmayan kurallar olarak kabul edilecektir.

Tüm katılımcılar kuralları ve güncellemeleri takip etmelidir.

Resmi kurallar yarışma öncesi kayıt kabulünde takım liderlerine teslim edilecek ve yarışma öncesi yapılacak bilgilendirme toplantısında ilan edilecektir.

Tüm katılımcılar turnuvaya katılarak kendilerine teslim edilen resmi kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Bu turnuva katılımcıların gönüllü olarak katıldıkları centilmenlik, doğaya ve bireylere saygı gibi değer ölçülerine sahip, kendine özgü geliştirilmiş kuralları olan sportif bir yarışma etkinliğidir.

Dolayısı ile bu etkinliğin amacı çok balık tutmanın ötesinde gerek katılımcılar gerek ulusal ve sosyal medya aracılığı ile doğa ve çevre bilinci ve farkındalığı yaratarak sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir çevre ile geleceğimizi korumak ve toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamaktır.

Kurallar:

Bu turnuvada;
Alanya Jigging 2018 Turnuvası’na özgün kurallar;
Amatör Balıkçılık Sirküleri, (4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36) uygulamaktadır.

 

A).Genel Kurallar:

 1. Avlanma yöntemi olarak yalnızca ve sadece “olta” balıkçılığına izin verilmektedir. Olta avcılığına uygun takımlarla maksimum 2 asist iğneli metal jig ile  jigging, avlanması yapılabilir. Bırakma veya paragat yöntemi ile avlanmaya kesinlikle izin verilmemektedir.
 2. Balık tutan tekne mutlaka bölge bilgisi, balık cinsini ve tahmini büyüklüğünü Whatsapp grubu ile hakem komitesine bildirmek zorundadır. Yarışma süresince bildirimi yapılmayan balıklar puanlamaya dâhil edilmez.
 3. Her takım yakaladığı ve tartıya sunduğu balık cinslerini bilmek ve yarışma esnasında hakem komitesini doğru bilgilendirmek durumundadır.
 4. Oltaların sudan çekilmesi zamanı, yarışma öncesi organizasyon komitesince ilan edilecektir. Hava ve Balık durumuna göre yarışma esnasında hakem heyeti tarafından oltaların sudan çekilme zamanı değiştirilebilir.
 5. Avlanma saatleri içinde tutulan bir balıkla yapılacak mücadele oltaların sudan çekilmesi zamanını geçecek ise bu durum hakem heyetine en az 30 dakika önce bildirilir. Ek tanınan süre içinde başka balık avlanamaz ve diğer takımlar sudan çekilmiş olmalıdır. Bu durumda bir hakem teknesi mümkünse bölgeye gelip durumu izleyecektir. Asılsız anonslar diskalifiye sebebidir.
 6. Tüm balıklar usulüne uygun iyi durumda muhafaza edilmelidir. Usulüne uygun muhafaza edilmeyen balıklar tartıya kabul edilmeyecektir.
 7. Balıkla mücadele sırasında olta takımının el değiştirmesi veya balıkla mücadele eden yarışmacıya yardım etmek yasaktır, bu durumun tespiti durumunda o balık puanlamaya dâhil edilmez. Balığı yakalayan yarışmacı bir başkasının yardımı olmaksızın balığı tekneye getirmelidir. Yardımcının sadece lidere dokunmasına ve balığı kakıçlamasına izin verilmektedir.
 8. Yarışmaya kayıtlı yarışmacı dışında teknede başkası tarafından avlanıldığının tespiti durumunda tüm takım yarışmadan diskalifiye olacaktır.
 9. Yarışmacılar, özel şekilde bildirmeye gerek duymadan, Amatör Balıkçılık Sirküleri ve turnuva hedef türleri ve kuralları kapsamı dışındaki balık adet, Ağırlık ve türleri geri salmak mecburiyetindedir.
 10. Yarışan teknede hakem heyetine bildirilmeyen balıkların tespiti durumunda o gün için tekneye “0” puan ve bulunan balığın 2 katı ceza puanı uygulayacaktır.
 11. Dereceye girebilecek takımlardan tutulan balıkların; mevcut kurallara uygun olarak, yarışma bölgesinde ve balığı tartıya sunan takım tarafından tutulduğunu belirgin ve açıkça gösteren tarihli Video kaydı istenecektir. (Videolar son tartı saatinde uygun formatta hakem heyetine teslim edilmelidir.)
 12. Yakalanan balıklar, sosyal farkındalık için tasarruf edilerek hayır kurumlarına hibe edilecektir.

 

B).Av takımları:

 1. Manual makina dışında hiçbir elektrikli veya elektronik balık çekici alet kullanılamaz.
 2. Balığı çekmekte yardımcı olabilecek elektrikli çıkrık gibi herhangi bir elektrikli sisteme izin verilmemektedir.
 3. Balığın tekneye alınması için uygun saplı kepçe ve kanca kakıç kullanımı serbesttir. Harpoon/Mızrak ve zıpkın kullanımı yasaktır.
 4. Canlı ve slikon yem kullanımı yasaktır.

 

C).Yakala ve Bırak Uygulaması:

 1. Bu yarışmada uygulanan “Yakala & Bırak” uygulaması için tutulan ve sonrasında salınan balıkların; mevcut kurallara uygun olarak yarışma bölgesinde ve balığı boy-kilo ölçmeye sunan takım tarafından tutulup sağlıklı ve usulüne uygun salındığını belirgin ve açıkça gösteren tarihli video kaydı istenecektir. (Videolar son tartı saatinde uygun formatta hakem heyetine teslim edilmelidir.)
 2. Salınan balığın boy-kilo tahmini ancak ve sadece hakem heyetinin takdirindedir.
 3. Yakala bırak ödülü tamamen hakem heyeti takdirindedir. Salınan balığın türü, kilosu, video görüntüsü ve uygulanan yakala bırak tekniğine göre karar verilecektir.
 4. Aşağıdaki eylemlerden birini tamamlandıktan sonra Balık yakala bırak olarak değerlendirilecektir.

a.Avcının takım arkadaşı lideri eline almayı başardığında;

b.Fırdöndü kamışın ucuna değdiğinde;

c.Lider ile ana misina arasındaki bağlantı noktası kamış ucundaki halkadan geçtiğinde;

 1. Mavi Kanat Orkinoslar ve Kılıç Balıkları salınacaksa sudan kesinlikle çıkarılmayacaktır.
 2. Geri salınacak diğer türler sudan çıkarıldı ise hızla suya geri iade edilmeli ve canlandırma için balığın solungaçlarından yeterince su geçecek şekilde ileri doğru hareketi sağlanmalıdır. Dip balıkları için dekompresyon yapılmalıdır.
 3. Kepçelenecek ve sonrasında suya geri iade edilecek balıklar için mümkünse düğümsüz ve kauçuk kaplı tora sahip kepçeler kullanılmalıdır.

 

 1. (*) Puanlar her 1 kg içindir.
 2. (****) Avlanması Yasak Türler: Orfoz gibi av yasağı olan türlerin avcılığının yapılması yasaktır. Diğer hedef türlerin avlanması esnasında bu türlerin yakalanması durumunda tekneye alınmadan jig’in iğnesi kesilerek balık suya iade edilecektir. Takım mücadeleyi ve yakala bırak eylemini video ve fotoğraflarla belgelemelidir. Bu balıklar kg. uygulamasına tabi değildir. Amatör balıkçılık sirküleri 6 bölümde yer alan yaptırımlar ayrıca idari birimler tarafından uygulanır. (Kasıtlı bir şekilde takvim yasağı veya av yasağına bağlı türlerin alıkonulduğunun tespiti durumunda takım diskalifiye olabilir. Amatör balıkçılık sirküleri 6 bölümde yer alan yaptırımlar ayrıca idari birimler tarafından uygulanır.
 3. Tutulan balıklar son tartı saati öncesi hakem heyetine tür/yarışmacı /tekne adı olmak üzere teslim edilmelidir.
 4. Tartı Hakemi tartı esnasındaki her soru/sorunda son karar yetkisine sahiptir. Balıkların kabulleri tartı Hakeminin inisiyatifindedir.
 5. Yakala bırak kategorisine giren balıklar boy olarak ölçülüp suya iade edilecektir.Yakala bırak kategorisinde yaşatılamayan balıklar ve yarışma süresince yakalan balıklar organizasyon komitesinin tasarrufuyla değerlendirilecektir.

D).Yarışan Ekipler:

 1. Programda ilan edilecek olan bilgilendirme toplantısına tercihan katılımcı ekibin tamamı, mümkün olamıyorsa en az ekip lideri, kaptan ve bir yarışmacının katılımı zorunludur.
 2. Yarışmaya tekne/ takım başına en az 1 En fazla 2 yarışmacı turnuvaya katılabilirler.
 3. Her takımda mutlaka organizasyon komitesi ve hakem heyeti ile iletişimi sağlayacak bir takım lideri bulunacaktır.
 4. Her takım üyesi kayıt esnasında turnuva kayıt kabul formunu doldurarak turnuva kurallarını kabul etmiş olacaktır.
 5. Turnuva başladıktan sonra takım değişikliği kabul edilmeyecektir. Tekne arızası v.b. gibi durumlarda organizasyon komitesinin bilgi ve onayı dahilinde tekne değişikliği yapılabilir.
 6. Yardımcısı olmadan çıkacak ekipler yardımcının yapması gereken video çekimi , kakıçlama gibi işleri yapabilir. Yardımcı kişiler ücrete tabi değildir. Ücret sadece yarışmacılar için yatırılacaktır. Yarışmacı ilk balığını yakaladıktan sonra alıkoymak istiyorsa daha sonra yakaladığı bütün balıkları yakala bırak yapmak zorundadır. Bu balıklar yakala-bırak kategorisinde değerlendirilecektir. İlk yakaladığı balıktan daha büyük balık olsa bile yakala bırak yapmak zorundadır çünkü diğer balığın yaşamına son verilir.

E).Tekneler:

 1. Yarışma süresince tüm tekneler ve ekipler tekneleri ve kendileriyle ile ilgili tüm emniyet, güvenlik ve sağlık önlemlerini almak ve azami dikkat göstermek zorundadır. Start anında aşırı hız ve teknelerin
 2. Bir birine aşırı yanaşmasından kaçınılmalıdır. Bu yarışma kesinlikle bir sürat yarışı değildir. Olası bir acil durumda, her tekne acil durumu bildirmek ve imkanları nispetinde kendi tekne ve ekibini riske sokmadan elinden gelen her türlü yardımı yapmakla mükelleftir.
 3. Katılımcı kimlikleri, avlanma ruhsatları, tekne evrakları, tekne ve kişi sigortaları gibi tüm konular, tekne sahibi, kaptan ve katılımcının sorumluluğundadır. Tümü turnuva öncesi ve süresince geçerli bir şekilde teknede bulundurulmalıdır.
 4. Tekne ve can güvenliği katılımcıların ve her teknenin kendi kaptanının sorumluluğundadır. Denize açılma o gün balık avlanma veya avlanmama kararı her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir
 5. Teknelerin bakımlı eksiksiz ve mevzuata uygun tüm gerekli evraklarıyla denize açılmaları her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir.
 6. Tekne ve can güvenliği katılımcıların ve her teknenin kendi kaptanının sorumluluğundadır.
 7. Hava durumu, teknenin durumu ve katılımcıların sağlık durumuna göre denize açılma ve o gün balık avlanma veya avlanmama kararı her teknenin kaptanında ve bireysel olarak katılımcılara aittir.
 8. Balık ile savaşan tekneye hakem botu hariç 200 mt’ den fazla yaklaşmak yasaktır.
 9. Balık ile savaşan tekne bu durumu Whatsapp grubundan duyurmak zorundadır.
 10. Hakem tekneleri haricinde, avlanma saatleri süresince zorunlu durumlar dışında ( arıza ,v.s ) teknelerin birbirlerine 100 metreden fazla yanaşmaları ve karaya çıkmaları yasaktır.
 11. Turnuva süresince katılımcı teknenin Alanya Marina dışında gecelemesi özel izne ve kontrole tabidir.
 12. Her tekne Amatör Balıkçılık Tebliği ve Ulusal Mevzuat ve Kanunlara uymak zorunluluğunda ve yükümlülüğündedir.
 13. Sahil Güvenlik gibi yerel otoriteler ve resmi merciler ile doğabilecek herhangi bir ihtilaftan dolayı çıkabilecek durumlar her teknenin kendi sorumluluğundadır.
 14. Marinaya giriş ve çıkışlarda giriş çıkış hız ve iletişim kurallarına dikkat edilmelidir. Marina hız limitlerine mutlaka uyulmalıdır.
 15. Ticari Balıkçı kaydı olan teknelerin turnuvaya katılması yasaktır.

F).İletişim:

 1. Çalışır durumda whatsapp destekleyen telefonu olmayan tekne turnuvaya kabul edilmeyecektir. Turnuva startından 60 dk. öncesinden whatsapp grubuna yarışmacılar dahil olacaktır ve mesaj ile test edilecektir.

G).Avlanma Bölgesi:

 1. Avlanma Bölgesi web sitesinde ilan edilmiştir. Geçerli av sahası turnuva kaydında takım liderlerineelden verilen harita şeklinde de ayrıca verilecektir. Belirlenen av sahası dışında avlanmak kesinlikle yasaktır.
 2. Turnuvamizda tekneler, Arvento tekne takip sistemi tarafından izlenecektir. Turnuva sahasini 3 dk dan daha uzun bir sure terk ettiği tespit edilen tekneler o gun için yarismadan diskalifiye edilecektir.

H).İtirazlar ve kuralları:

 1. Her takım kaptanı tespit ettiği kural ihlalini hakem heyetine bildirmekle sorumludur.
 2. Tartı işlemi yarışmacılar önünde ve hakemler tarafından yapıldığından tartı itirazları ancak tartım esnasında kabul edilecektir.
 3. Protestolar ve itirazlar turnuva esnasında ve anında hakem heyetine Whatsapp grubundan, ulaşılamıyorsa telefon ile bildirilmelidir. Protesto dönüşte yazılı olarak yapılacak açık kanıt ve 2 şahit ile birlikte sunulacaktır.
 4. Protesto 100 € (yüz Euro) veya karşılığı T.L. ödeme ile beraber sunulur/yapılır. Protesto hakem heyeti tarafından aynı gün değerlendirilir. Protestonun haklı bulunması durumunda ödeme protesto sahibine iade edilir.
 5. Art niyetle yapılan asılsız ihbar ve protestolar diskalifiye sebebidir.
 6. Diğer takımların yarışma davranışları ve yarışmaya ilişkin diğer konular ile ilgili itirazlar (Olta takımları da dahil ) , tespit anında hakemlere bildirilmeli ve de limana dönüşü izleyen ilk 30 dakika içinde hakem heyetine yazılı olarak bildirilmelidir.
 7. Puanlama, ilgili itirazlar, puanların ilanını izleyen 30 dakika içinde hakem heyetine yazılı olarak bildirilmelidir.
 8. İtirazlar yarışma hakemleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır, karar nihaidir.

I).İptal ve Değişiklik;

 1. Organizasyon komitesi web sitesinde yayınlamak şartı ile turnuva tarihleri ve de avlanma günleri sayısı hava muhalefeti veya öngörülemeyen mücbir sebeplerden dolayı değiştirilebilir, turnuva 1 güne düşürebilir veya tamamen iptal edebilir. İptal durumunda telafi günleri veya bedel iadesi olmayacaktır.
 2. Hava muhalefeti veya mücbir sebeplerden ötürü planlanan etkinliğin gerçekleşemediği durumda yemek ve eğlence deniz yarışma gün ve etaplarından bağımsız olarak devam edecektir.
 3. Kendi kararı ile denize açılmayan ve yarıştan çekilen tekneler için herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
 4. Yarışma flama ve numaralarını engellememek kaydıyla sadece sponsor firmalar tekne üzerinde görsel reklam materyali kullanabilir. Diğer tekneler herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu tür faaliyette bulunanlar yarışma kabul edilmeyecektir.
 5. Mevzuat en gerekli olanlar ve yarışma flama ve bayrakları dışında herhangi bir flama ve bayrak kullanımı yasaktır.

İ):Cezai Kurallar:

 1. Yukarıdaki kuralların biri veya fazlasının çiğnenmesi ceza puanına veya takımın yarış dışı kalmasıyla sonuçlanır.
 2. Mücbir haller dışında (arıza/ ağır hava şartları) Gecikmeli dönüş, sadece o gün için diskalifiye ile cezalandırılır.
 3. Whatsapp’tan gelen mesajlara cevap vermek zorunludur.
 4. Bir balığın Tartı Amirine nizami av olarak sunulup, bilahare hakemler veya hakem kurulu tarafından Amatör Balıkçılık Sirküleri veya Turnuva Kurallarına aykırı olduğu ispatlanması durumunda, tekne, tayfa ve takım tüm turnuva için diskalifiye olacaktır.
 5. Seyir/avlanma süresince ağır alkol kullanımına güvenlik açısından izin verilmemektedir.
 6. Sirküler ve tebliğin dışında balık avı yapan tekneler diskalifiye edilecektir.

 

J):Ödül Kategorisi:

 1. En büyük balık ödülleri kg. cinsinden değerlendirilir.
 2. En büyük balık ödülü kategorisinde dereceye giren balıklar, en çok balık kategorisine dâhil edilmeyecektir.
 3. 1. 2. 3. Ödülü kg bazında ( puan ve katsayı gözetmeksizin ) değerlendirilecektir.
 4. En büyük balık ödül kategorilerinde sıralamaya giren yarışmacı en çok balık yakalama balık kategorisine dâhil edilmez fakat yakala bırak kategorisinde değerlendirilir.